PGDM(FM) 2020-22 Batch

2020-22 BATCH
Sr. No. Name
1 Ajay Kumar Yadav (Lt Col.)
2 Ajay Nautiyal (Lt Col.)
3 Ambuj Sharma (Shri)
4 Amit Kumar (Shri)
5 Anand Rathee (Lt Col.)
6 Anupam Srivastava (Lt Col.)
7 Arun Kumar Yadav (Lt Col.)
8 Chaitan Chouhan (Lt Cdr.)
9 Dipak Pathak (Lt Col.)
10 Dipendra Singh (Col.)
11 Hitesh Kumar Dhankhar, SM (Col.)
12 Joe Sabby (Col.)
13 Madhavi (Ms.)
14 Nitesh Kumar Malik (Col.)
15 Nitin Gupta (Lt Col.)
16 Puneet Sharawat (Lt Col.)
17 Rahul Tayal (Lt Col.)
18 Rakesh Kumar (Col.)
19 Rakesh Ranjan (Lt Cdr.)
20 Rohit Prakash Rai (Lt Col.)
21 Sanath K (Lt Col.)
22 Sandeep Walia (Lt Col.)
23 Varinder Singh (Shri)
24 Vipul Bhardwaj (Lt Col.)
25 Yudhvir Sisodia (Lt Col.)
26 Rajesh Kumar (Shri)
English