PGDM(FM) 2017-19 Batch

2017-19 Batch
S.No. Name
1. Ajit Singh(Lt.Col)
2. Akash Sharma (Lt. Col.)
3. Akhilesh Kumar Pandey (Shri)
4. Amit Sharma (Shri)
5. Anil Kumar (Shri)
6. Atul Kumar (Shri)
7. Atul Kumar Singh (Shri)
8. Dharmendra Singh Malik.(Col.)
9. G K Srijith (Lt. Col.)
10. G S Sidhu (Gp. Capt.)
11. H J Singh  (Gp. Capt.)
12. K Rastogi (Gp. Capt.)
13. K Sharma (Gp. Capt.)
14. Krishna Gopal (Gp. Capt.)
15. Munna Prasad (Shri)
16. Naresh Kumar (Shri)
17. Niran Bhushan (Col.)
18. P Basu (Gp. Capt.)
19. Pankaj Kumar Sinha (Lt. Col.)
20. Paritosh Mishra (Col.)
21. Prabhakar Kumar (Shri)
22. Prashant Dixit (Lt. Col.)
23. R Janardhanan (Gp. Capt.)
24. R S Chowdhury (Gp. Capt.)
25. R Sahoo (Gp. Capt.)
26. Rahul Gupta (Col.)
27. Rahul Lamba (Shri)
28. Ranjit Ravindran (Lt. Col.)
29. Rohit Singh (Shri)
30. S Chatterjee (Gp. Capt.)
31. S Kasimayan (Shri)
32. Sanjay Kumar Jha (Shri)
33. Sanjay Verma (Col.)
34. Santosh Kumar Chaubey (Shri)
35. Satish Kumar Batra (Shri)
36. Sheo Nath Singh (Shri)
37. Subhabrata Karmakar (Shri)
38. Sunil Chauhan (Shri)
39. Sunil S Kotwal (Lt. Col.)
40. Umesh Gaikwad (Shri)
41. Vikas Gupta (Shri)
42. Vikas Kumbhar (Shri)
43. Vinod Kumar Parmar Comdt(JG)
44. Vineet Sharawat (Lt. Col.)
45. Vivek Siwach (Lt. Col.)
46. Yash Pal (Shri)
47. Yoginder Singh (Shri)
English