PGDM(FM) 2012-14 Batch

2012-14 BATCH
S.No Name
1 Gp. Capt. S Vankataramana
2 Gp. Capt. V Malik
3 Gp. Capt. A Nigam
4 Wg. Cdr. K Ravinder
5 Gp. Capt. V Trivedi
6 Gp. Capt. S K Hardat
7 Wg. Cdr. R Srivastava
8 Wg. Cdr. P K Gupta
9 Gp. Capt. Xavier Savooji
10 Gp. Capt. A Sud
11 Cdr. Jitendra Dixit (03761-Y)
12 Cdr. Pankaj Agarwal
13 Cdr. Manish Sain
14 Cdr. Sanjay Kumar
15 Cdr. Sunil Surendran
16 Lt. Cdr. V R Hegde
17 Lt. Cdr. Gauri Mishra
18 Lt. Cdr. Satyabrata Senapati
19 Smt. P. Shailaja Rani
20 Sh. B Dhanesh
21 Sh. Akash Dara
22 Sh. Om Prakash
23 Sh. Rishi Angra
24 Smt. Anjali Anand
25 Dr. Abhinav Walia
26 Sh. Pawan Kumar
27 Sh. Shiv Ram Meena
28 Comdt. (JGJ) (Smt.) Lalima Sharma
29 Smt. Darshana Momaya Dabral
30 Sh. Deepak Grover
31 Sh. S D Meena
32 Sh. Rakesh Moza
33 Sh. Rajkishan Vatsa
34 Sh. Susheel Kumar
35 Sh. Raj Shekhar Sharma
36 Ms. Jyoti Thakur
37 Sh. Maneet Verma
38 Sh. Om Parkash Dhiman
39 Sh. Sajan Singh Kathaith
40 Ms. Linda Zomuanpuii
41 Ms. Lalfakzuali Rokhum
42 Dr. Lalmuanpuia
43 Ms. Durga Devi Majhi
44 Ms. Tarangini Mishra
45 Sh. Manmath Kumar Pradhan
46 Sh. Dheeraj Sisodia
47 Sh. Karma Thendup Thapa
English